TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2678

  • Tổng 1.809.118

Thông báo (Số:1013 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Thanh Trạch và các đơn vị có liên quan về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Thanh Trạch và các đơn vị có liên quan về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với UBND xã Thanh Trạch và các đơn vị có liên quan về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, do đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - KH, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch; Giám đốc Công ty TNHH Quyền Linh và Công ty Sỹ Hiền.

Sau khi nghe UBND xã Thanh Trạch báo cáo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn trong thời gian qua, ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyên, sự phối kết hợp của các ngành và UBND xã Thanh Trạch nên công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện UBND xã Thanh Trạch còn thiếu kiểm tra thường xuyên; các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu….   

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên đại bàn xã Thanh Trạch (đặc biệt là khu du lịch Bãi Đá Nhảy) trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:

1. Đảng ủy, UBND xã Thanh Trạch

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cáo ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn, nhất là tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy và Chợ Trung tâm xã.

- Trên cơ sở kinh phí chi sự nghiệp môi trường được giao và khả năng cân đối của ngân sách địa phương để bố trí chi cho công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn đúng quy định; xây dựng dự toán chi tiết để bố trí kinh phí phục vụ công tác vệ sinh môi trường tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy và Chợ Trung tâm xã.

2. Công ty TNHH Quyền Linh

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong hợp đồng đã ký với UBND xã Thanh Trạch, trong đó có nội dung về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu du lịch Bãi Bãi Đá Nhảy. Trước mắt yêu cầu các hộ kinh doanh và đơn vị thu gom thu dọn vật liệu xây dựng và rác thải còn tồn đọng tại khu vực này, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2018.

- Căn cứ tình hình thực tế, phối hợp với UBND xã và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án, lập dự toán cho các hạng mục liên quan đến công tác vệ sinh môi trường tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí.

3. Công ty Sỹ Hiền: Thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải hàng ngày, không được để tồn đọng, nhất là tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy, ưu tiên bố trí 01 lao động thường xuyên thu gom rác thải tại khu vực này.

4. Phòng Tài chính - KH: Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện công tác vệ sinh môi trường do UBND xã lập và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí theo quy định. Ưu tiên bố trí bảo đảm kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy và Chợ Trung tâm xã.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo UBND xã Thanh Trạch thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn, nhất là tại khu du lịch Bãi Đá Nhảy và Chợ Trung tâm xã. Kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 Tải về

 

 

Các tin khác