TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2597

  • Tổng 1.809.037

Thông báo (Số: 916/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Phòng Nội vụ; Trưởng phòng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Hoàn Lão, Đại Trạch, Lý Trạch, Thanh Trạch, Hạ Trạch, Nhân Trạch, Nông trường Việt Trung, Hưng Trạch, Phú Định, Liên Trạch, Phú Trạch, Đức Trạch, Trung Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch, Bắc Trạch, Tây Trạch, Vạn Trạch, Phúc Trạch.

Sau khi nghe Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tình hình và kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013, ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyên, sự phối kết hợp của các các ngành và các địa phương nên việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ và Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện đã có những kết quả tích cực, đặc biệt các địa phương có sự thống nhất cao về chủ trương chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa thực hiện đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện....

Vì vậy, để thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc việc chuyển chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013; Công văn số 114/UBND-NC ngày 06/02/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện.

2. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức hội nghị Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để thống nhất chủ trương và các vị trí chuyển đổi của địa phương; quá trình thực hiện nếu dự báo có khó khăn thì mời Phòng Nội vụ cùng dự làm việc để đi đến thống nhất làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện.

- Sau khi thống nhất chủ trương và các vị trí chuyển đổi cụ thể, UBND các xã, thị trấn làm việc với các công chức thuộc diện chuyển đổi và có văn bản đề nghị gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/6/2018. Sau ngày 10/6/2018 nếu UBND các xã, thị trấn không có văn bản đề xuất UBND huyện xem xét thì các vị trí thuộc diện chuyển đổi được thực hiện theo quy định.

3. Phòng Nội vụ: Trực tiếp làm việc với các phòng chuyên môn liên quan đến các vị trí chuyển đổi, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các xã, thị trấn để tham mưu UBND huyện quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định hiện hành.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tải về

Các tin khác