TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 68

  • Tổng 1.809.191

Thông báo (Số: 492/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018

 

Ngày 03/4/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018, do đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Trưởng các ngành cấp huyện.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. Về tình hình kinh tế, xã hội Quý I năm 2018

Trong Quý I năm 2018, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Cơ bản đã hoàn thành việc gieo trồng vụ Đông Xuân. Sản xuất thủy sản đạt kết quả tích cực, có nhiều tàu cá ra khơi đánh bắt xa bờ. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục cung ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân; du lịch tiếp tục phát triển, lượng khách du lịch tăng khá so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các hộ nghèo, gia đình chính sách dịp tết Nguyên đán; công tác dân tộc, tôn giáo được đẩy mạnh, tăng cường. Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Quý I/2018 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tình hình sâu bệnh, nạn chuột phá hoại cây trồng, dịch bệnh gia súc vẫn diễn ra ở một số địa phương gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại. Nợ đọng XDCB cấp xã còn cao nhưng chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết; tình trạng thất thu thuế chưa được giải quyết triệt để, nhất là thuế tài nguyên, khoáng sản... Thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá, xã hội còn chậm, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, nhất là trong việc lấn chiếm đất đai, đất lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ rừng… gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

II. Về nhiệm vụ trọng tậm Quý II năm 2018

Ngoài các nội dung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu Quý II/2018 đã nêu trong báo cáo, các phòng, ban, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp thực tế tại địa phương, nhất là trên diện tích cây cao su bị gãy đỗ.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục vùng sản xuất bị thiệt hại do bão số 10 năm 2017 theo đúng quy định.

- Phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y triển khai hướng dẫn việc thụ tinh nhân tạo bò tại các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ chăn nuôi. Làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, kiểm soát dịch bệnh.

- Phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, PCCC rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn;

Chỉ đạo, hướng dẫn việc trồng rừng phân tán cho đồng bào dân tộc tại Tân Trạch, Thượng Trạch theo đúng quy hoạch 3 loại rừng. Tăng cường công tác quản lý giống lâm nghiệp; có kế hoạch, phương án nhân rộng mô hình nuôi cấy mô giống lâm nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả từ rừng sản xuất.

- Tăng cường quản lý, hướng dẫn việc nuôi trồng thủy sản có hiệu quả; làm tốt công tác kiểm soát, hạn chế dịch bệnh xảy ra;

Phối hợp, tham mưu UBND huyện làm tốt công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện của từng tiêu chí của từng địa phương theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện; xem xét tính khả thi khi đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã nông thôn mới của xã Nam Trạch để có chỉ đạo cụ thể.

Tập trung chỉ đạo xã Nhân Trạch khẩn trương thực hiện hoàn thành Tiêu chí Trường học và Cơ sở vật chất văn hóa để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, tuần tra kiểm soát lâm sản tại khu vực Bồng Lai, xã Hưng Trạch và khu vực xã Xuân Trạch.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đăng ký nhãn mác mang thương hiệu sản phẩm riêng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, vừa góp phần quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương.

- Phối hợp Công an huyện tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tình trạng xe vận tải quả khổ, quá tải trọng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và quản lý tốt dịch vụ vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý lòng, lề đường, vĩa hè, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, có biện pháp xử lý các địa phương chậm trả nợ đọng xây dựng cơ bản, không thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình, dự án mới khi chưa bố trí vốn trả nợ đọng XDCB. Đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các công trình, dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng.

- Đôn đốc, chỉ đạo Ban quản lý các dự án, UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 401/UBND-KTHT ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý các dự án huyện tiến hành rà soát việc phát triển các quỹ đất để giao kế hoạch thu tiền sử dụng đất cho cho các đơn vị, địa phương; đồng thời, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phấn đấu thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch UBND tỉnh giao theo nội dung Công văn số 429/UBND-KTHT ngày 29/3/2018.

5. Chi cục Thuế huyện

- Phối hợp với các ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách đảm bảo đạt dự toán đề ra. Tăng cường quản lý các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ XDCB, khai thác tài nguyên, khoáng sản, du lịch…; tập trung xử lý nợ đọng thuế của các cơ sở, doanh nghiệp.

- Phối hợp Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc khai thác các mỏ đất, đá, khoáng sản… để có biện pháp quản lý, tránh thất thu ngân sách; kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; xử lý dứt điểm các tồn đọng trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn; đặc biệt, đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Lâm Trạch, UBND xã Cự Nẫm giải quyết dứt điểm việc giao cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý diện tích đất lâm nghiệp thu hồi của các lâm trường.

- Phối hợp với phòng Kinh tế- Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn: Quan tâm, chỉ đạo công tác phát triển quỹ đất, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018; có kế hoạch bồi dưỡng để duy trì và nâng cao chất lượng mũ nhọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường học.

- Tham mưu UBND huyện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng dạy và học. Trước mắt, triển khai thực hiện việc sáp nhập trường Tiểu học và THCS: Sơn Lộc, Nam Trạch.

 - Phối hợp các ngành đôn đốc, chỉ đạo các trường học đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là các trường nằm trong xã phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 và lộ trình đến năm 2020.

- Phối hợp Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018; xây dựng kế hoạch tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của giáo viên theo đúng quy định.

8. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu, đề xuất đầu tư trang thiết bị cho các Trạm y tế nhằm đảm bảo làm tốt công tác khám chữa bệnh ở cơ sở.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển du lịch, nhất là mở rộng, phát triển các loại hình du lịch như homstay, farmstay…; tăng cường công tác quảng bá du lịch.

- Phối hợp với các ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện lần thứ II và Hội thi cá Trắm sông Son năm 2018, nhất là các điều kiện đảm bảo.

10. Phòng Dân tộc

- Chỉ đạo các xã vùng đồng bào dân tộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Trạch và Thượng Trạch, giai đoạn 2016 - 2020;

Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra, đề xuất UBND huyện xem xét việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Trạch, Thượng Trạch để có sự chỉ đạo cụ thể.

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế- Hạ tầng, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề, các ngành, địa phương có liên quan rà soát nhu cầu lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 phù hợp, sát đúng với nhu cầu thực tế sử dụng lao động tại các địa phương, nhất là đào tạo chuyển đổi nghề cho ngư dân ở các xã vùng biển sau sự cố môi trường biển.

- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiến hành giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, làm tốt việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

12. Thanh tra huyện

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm toán, nhất là liên quan đến quản lý đất đai, tài chính...

- Chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế, các ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc cải tạo mặt bằng kết hợp tận thu đất san lấp tại xã Phúc Trạch, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định.

13. Chi cục Thi hành án dân sự huyện: Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thi hành án dân sự, tổ chức thi hành dứt điểm các bản án đã có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành; tập trung giải quyết những vụ việc có số tiền lớn, nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án về tiền.

14. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có đồng bào theo đạo làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng các gương điển hình tiên tiến. Thường xuyên nắm tình hình, chủ động trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn.

- Rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, báo cáo UBND huyện để xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 và Kế hoạch sáp nhập trường Tiểu học và THCS: Sơn Lộc, Nam Trạch theo đúng quy định.

15. Ban Chỉ huy quân sự huyện

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động TBXH, Bảo hiểm xã hội huyện và các ngành liên quan tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách hậu phương quân đội kịp thời, đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảm bảo theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ giao nhận quân năm 2019 đạt chất lượng, đảm bảo quân số.

16. Công an huyện

- Tăng cường nắm bắt tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, tội phạm ma túy...

- Làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng, chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe quá khổ, quá tải, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

17. Các ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ kịp thời nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định. Nếu đơn vị, địa phương nào chậm trễ so với quy định thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

Các tin khác