TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2682

  • Tổng 1.809.122

Thông báo (Số: 192/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

Ngày 01/02/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2017, do đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; các Phó Trưởng Ban HĐND huyện.

Sau khi đặt vấn đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2018, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Tháng 01/2018, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm. Việc gieo trồng các loại cây vụ Đông Xuân cơ bản đúng thời vụ. Các công trình, dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng và nhộn nhịp hơn so với các tháng; triển khai thực hiện nhiều giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách cho các ngành, đơn vị. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp, tạo phong trào sôi nổi. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, giữ vững.

Tuy nhiên, do thời tiết rét đậm, rét hại nên sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi, thủy sản. Tình hình giá cả thị trường thời điểm Tết Nguyên đán có nguy cơ không ổn định. Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội còn chậm. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có diễn biến phức tạp. Một số phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chưa tích cực, thiếu chủ động.

Vì vậy, trong tháng 02/2018 và thời gian tới, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:

- Nâng cao trách nhiệm, thái độ, tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm; tuyệt đối không được lơ là trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình; hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND - UBND huyện) để theo dõi, chỉ đạo.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường chỉ đạo để hoàn thành gieo cấy cây trồng vụ Đông Xuân; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, diệt chuột có hiệu quả.

- Phối hợp Trạm Thú y chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát tốt việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, tránh để lây lan dịch bệnh.

- Phối hợp Hạt kiểm lâm huyện chỉ đạo triển khai trồng rừng theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác bảo vệ rừng, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng vi phạm lâm luật, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán. Thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng cộng đồng cho đồng bào dân tộc theo đúng quy định.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nuôi trồng thuỷ sản sau khi đã cung cấp sản phẩm phục vụ Tết; chú trọng kiểm soát dịch bệnh con giống.

Chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác chi trả bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo đúng quy định. Phối hợp Thanh tra huyện tiến hành rà soát, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của các hộ tại xã Hoàn Trạch, Hạ Trạch theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính- Kế hoạch thực hiện tốt công tác hỗ trợ bị ảnh hưởng do bão số 10 năm 2017 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đôn đốc xã Nhân Trạch khẩn trương rà soát mức độ đạt được của từng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể để phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ đối với các trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép mà không xin phép đảm bảo kịp thời theo nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2018 của UBND huyện.

- Phối hợp Ban quản lý các dự án huyện tham mưu, đề xuất phương án xây dựng hạ tầng xây lắp các hạng mục như đường nước, điện... phù hợp để phục vụ việc trồng cây xanh, điện chiếu sáng tại các tuyến đường mới đầu tư xây dựng.

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đội quản lý thị trường số 5 tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi kinh doanh trái pháp luật nhằm bình ổn giá cả, thị trường thời điểm Tết Nguyên đán.

4. Ban quản lý các công trình công cộng

- Phối hợp UBND thị trấn Hoàn Lão, Đồn Công an thị trấn Hoàn Lão làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Hoàn Lão, tránh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè gây mất an toàn giao thông, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng... đảm bảo mỹ quan đô thị tại thị trấn Hoàn Lão và xã Sơn Trạch. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống đèn giao thông tại thị trấn Hoàn Lão.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10/2017 theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt dự toán năm 2018. Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo đúng quy định làm cơ sở để tổ chức thực hiện dự toán.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai, khoáng sản; rà soát, phối hợp xử lý dứt điểm các vi phạm đã có kết luận thanh tra.

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý việc lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Lâm Trạch.

- Phối hợp Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị, địa phương làm tốt công tác định giá đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy chế, quy định.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị trường học bố trí cán bộ trực, đảm bảo an ninh trật tự trường học trước, trong và sau Tết.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 cho các trường học; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục, Đề án sáp nhập một số trường học trên địa bàn theo đúng quy định và tình hình thực tế.

8. Phòng Y tế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng huyện: Chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức và trách nhiệm, y đức của cán bộ y tế.

- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, nhất là cho trẻ em và người già. Tiếp tục triển khai tốt đợt cao điểm về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường quản lý công tác hành nghề y dược tư nhân. Tập trung chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược phẩm thực hiện niêm yết công khai giá thuốc và bán theo giá niêm yết.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế có kế hoạch bố trí, sắp xếp cán bộ, y, bác sỹ trực 24/24 giờ, chuẩn bị đủ cơ số thuốc đảm bảo tốt việc khám, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu người bệnh đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* Trung tâm Dân số- KHHGĐ: Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số KHHGĐ nhằm giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương; phát huy các hình thức hoạt động mang tính truyền thống và dân gian. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.

- Phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng, các trung tâm du lịch có kế hoạch đón khách du lịch chu đáo, không để xảy ra tình trạng chèo kèo, “chặt chém” du khách trong dịp tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết của nhân dân.

- Phối hợp Công an huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là kiểm tra về giấy phép hoạt động của các cơ sở dịch vụ karaoke trên địa bàn.                

* Đài Truyền thanh huyện làm tốt công tác đưa tin, bài tuyên truyền phản ánh kịp thời các hoạt động đón Tết và nhiệm vụ chính trị của huyện. Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện trong việc biên tập, đưa tin bài lên trang thông tin điện tử của huyện một cách kịp thời.

10. Phòng Dân tộc

- Chăm lo Tết cho đồng bào đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số, phối hợp và tổ chức các chương trình thăm, tặng quà, hỗ trợ cho bà con đón Tết vui vẻ, đầm ấm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp Tết.

- Phối hợp với UBND các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, các Đồn Biên phòng: Cồn Roàng, Cà Roòng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Trạch và xã Thượng Trạch, giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, chú trọng hướng dẫn cách thức sản xuất cho bà con nhân dân các xã Tân Trạch và Thượng Trạch. Nghiên cứu, đề xuất các mô hình phát triển sản xuất tại các xã vùng đồng bào dân tộc phù hợp với tình hình thực tế.

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội trên địa bàn.

- Tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời mọi chế độ trong dịp tết cho các đối tượng theo đúng quy định.

* Hội Chữ thập đỏ huyện: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động cứu trợ xã hội, nhân đạo từ thiện, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam”.

12. Phòng Nội vụ huyện

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 cho các trường học, xét tuyển viên chức giáo dục, Đề án sáp nhập một số trường học trên địa bàn theo đúng quy định và tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch điều chuyển viên chức các phòng, ban chuyên môn để đảm bảo đến năm 2021 không còn viên chức làm việc trong các phòng, ban chuyên môn theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt thông tin, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; nhất là các địa bàn trọng điểm.

12. Thanh tra huyện

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân.

- Tăng cường theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra theo đúng quy định.

13. Phòng Tư pháp: Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; làm tốt công tác tham mưu xử phạt các vi phạm hành chính. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao tính hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

14. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện: Tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng buôn bán, vận chuyển chất nổ, pháo trong thời điểm Tết Nguyên đán; thường xuyên nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, kịp thời xử lý các vụ việc nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác giao nhận quân đợt 1 năm 2018 đảm bảo đủ chỉ tiêu quân số.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

­

 

 

 

Các tin khác