TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 9

  • Tổng 1.809.132

Quyết định (Số: 906 /QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về

Các tin khác