TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 65

  • Tổng 1.669.726

UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch (số:467/KH-UBND) xét tuyển viên chức Giáo viên MN, TH, THCS năm 2020 (thay thế Kế hoạch số:336/KH-UBND)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải Công văn thông báo

Tải nội dung Kế hoạch

Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch

Phụ lục 2 kem theo Kế hoạch

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Các tin khác