TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2590

  • Tổng 1.809.030

Thông báo (Số: 20 /TB-HĐTD) Kết quả xét tuyển, thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển, thi tuyển công chức cấp xã năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017. Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả xét tuyển, thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên trang thông tin điện tử huyện Bố Trạch tại địa chỉ: và được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết kết quả xét tuyển, thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xem xét lại kết quả xét tuyển của người dự tuyển. Địa điểm: tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch (địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; SĐT: 0523.862.270).

Quá thời hạn nêu trên, đơn đề nghị phúc khảo không được xem xét, giải quyết.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

Kết quả xét tuyển, thi tuyển

Các tin khác