TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 230

  • Tổng 1.669.891

Nghị quyết (Số: 02/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nướchuyện Bố Trạch năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về:

Phụ lục kèm theo:

Các tin khác