TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 134

  • Tổng 1.669.795

Nghị quyết (05/NQ-HĐND) Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về NQ 05-2017-HDND

Các tin khác