TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 56

  • Tổng 1.669.717

Nghị quyết (Số 04 - NQ-HĐND) Về phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về NQ 04- 2017-HDND

Các tin khác