TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 52

  • Tổng 1.669.713

Nghị quyết (Số: 06-2017-UBND) Vê điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạngiai đoạn 2016-2020 huyện Bố Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải về NQ 06-2017-UBND

Các tin khác