TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2573

  • Tổng 1.809.013

Nghị quyết (Số: 27/2016/NQ-HĐND) Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bố Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải về

Các tin khác