TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2620

  • Tổng 1.809.060

Nghị quyết (Số: 26 /2016/NQ-HĐND) Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải về

Các tin khác