TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 77

  • Tổng 1.809.200

Thông báo (Số: 14/TB-TTHĐND) Về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2019

Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2019 của Thường trực HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện thống nhất phân công lịch tiếp công dân định kỳ cho các đồng chí trong Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3/2019 như sau:

1. Thời gian:

* Ngày 01/3/2019:  Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều 13h00 đến 16h30.

- Đồng chí: Trần Văn Thăng – Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện.

- Đồng chí: Phan Thị Hoài Thu - Phó Trưởng Ban pháp chế - đại biểu chuyên trách HĐND huyện.

* Ngày 15/3/2019:  Sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều 13h00 đến 16h30

- Đồng chí:  Cao Thị Duế - Phó chủ tịch HĐND huyện.

- Đồng chí:  Phan Thanh Hải - Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội, đại biểu chuyên trách HĐND huyện.

2. Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân huyện (đặt tại trụ sở cơ quan HĐND-UBND huyện Bố Trạch).

Văn phòng HĐND-UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chuẩn bị các điều kiện giúp Thường trực HĐND và các đại biểu tham gia tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND huyện thông báo để các đồng chí biết, tham gia đúng  thành phần và thời gian quy định./.

Tải về:

Các tin khác