TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 461

  • Tổng 1.874.510

Thông báo (Số: 25/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2018

(Thông báo này thay cho giấy mời)

                        Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND huyện Bố Trạch về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Bố Trạch, Ban Tiếp công dân huyện xin thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018 như sau:

1. Thành phần kính mời:

- Đại diện Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Thanh tra huyện, Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện đại biểu HĐND huyện;

- Ban Tiếp công dân huyện.

2. Thời gian: 02 ngày/tháng

- Ngày 02/4/2018 (thứ hai)

+ Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

- Ngày 16/4/2018 (thứ hai)

+ Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

3.  Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân huyện (đặt tại trụ sở cơ quan HĐND - UBND huyện Bố Trạch); địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ban Tiếp công dân huyện xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, đồng thời công khai cho công dân được biết./.

Tải về

 

Các tin khác