TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 621

  • Tổng 1.874.670

Thông báo (Số: 11/TB-TTHĐND) Về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của

Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018

Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện thống nhất phân công lịch tiếp công dân định kỳ cho các đồng chí trong Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018 như sau:

1. Thời gian:

* Ngày 01/3/2018:

- Đồng chí Cao Thị Duế - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Đồng chí Phan Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, đại biểu chuyên trách HĐND huyện.

* Ngày 15/3/2018:

- Đồng chí Hoàng Văn Minh - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ,  Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;

- Đồng chí Phan Thị Hoài Thu - Phó Trưởng Ban Pháp chế, đại biểu chuyên trách HĐND huyện.

2. Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân huyện (đặt tại trụ sở cơ quan HĐND-UBND huyện Bố Trạch).

Ban Tiếp công dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chuẩn bị các điều kiện giúp Thường trực HĐND và các đại biểu tham gia tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

 Thường trực HĐND huyện thông báo để các đồng chí biết và tham gia đúng thời gian, thành phần quy định./.

Tải về

 

Các tin khác