TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 504

  • Tổng 1.874.553

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 20

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 06/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị phiên thứ 19 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022.

Quý I/2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của Mặt trận, đoàn thể, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, Bố Trạch đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng: Các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 triển khai thực hiện nghiêm túc; Diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân đạt 13.698,3 ha; Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 4.305 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ; Chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 388 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách đạt 140 tỷ đồng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được duy trì; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII và chuyên đề năm 2021; về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX… được Huyện ủy Bố Trạch tập trung chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả.  

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung lần 01)./.

Đức Hải – Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác