TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1344

  • Tổng 2.107.183

Bố Trạch tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Những ngày này, huyện Bố Trạch đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở, tạo khí thế sôi nỗi chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.


Trọng tâm là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử các cấp. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các diễn đàn thảo luận, phản ánh các cuộc trao đổi, tọa đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân về các văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bên cạnh đó huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí trực quan bằng nhiều hình thức như: căng treo pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc...Chỉnh trang toàn bộ hệ thống tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện.

Đến nay, các nẻo đường ở trung tâm thị trấn Hoàn Lão, các cơ quan đơn vị đã rực rỡ cờ hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/8/2020.

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác