TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1319

  • Tổng 2.107.158

Đảng bộ xã Thanh Trạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 ngày 17, 18/6, Đảng bộ xã Thanh Trạch đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Hữu Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường Vụ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội cùng 127 đại biểu đại diện cho 387 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Nhiệm kỳ qua, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Trạch đã tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Phát huy ưu điểm, đề ra các giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các chương trình trọng tâm và nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ được thực hiện với kết quả cao. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao và đúng hướng. Kết cấu hạ tầng cơ bản hoàn thiện, các nguồn lực xã hội được huy động phù hợp và sử dụng hiệu quả. Các tiêu chí về nông thôn mới được củng cố và tăng cường. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến rõ rệt, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt nhiều thành tích cao. Chất lượng y tế, giáo dục tiếp tục nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm vụ xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được củng cố và tăng cường, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Dù vậy, trong nhiệm kỳ qua việc lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi trong nông nghiệp còn chậm. Dch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Quản lý đất đai còn nhiều bất cập. Tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng ở một số mặt thiếu quyết liệt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.

Do Đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thanh Trạch sẽ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, đổi mới tư duy, thống nhất ý chí và hành động. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy mạnh mẽ hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, vai trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể của địa phương. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Đẩy mạnh thu ngân sách đi đôi với tiết kiệm chi, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch và ngành nghề nông thôn là nhiệm vụ đột phá. Làm tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa - xã hội, bảo vệ môi truờng. Phát huy dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm xây dụng Thanh Trạch đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Hữu Thành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ nhân dân xã Thanh Trạch đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Thanh Trạch cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương để đưa Thanh Trạch đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác