TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 3

  • Tổng 1.809.126

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Bố Trạch lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 19/3, Đảng bộ UBND huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

    

Dự đại hội có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Đinh Hữu Thành – TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí trần Tiến Sỹ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, cùng 114 đảng viên đến từ 11 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện lần thứ XIII, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Bố Trạch đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho HĐND, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt là đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035; khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; xã Sơn Trạch được công nhận đô thị loại V, thành lập thị trấn Phong Nha. Đồng thời, Đảng bộ đã tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình hành động đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện 9 kế hoạch, đề án trọng tâm, đột phá giai đoạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2020, số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới là 15 xã/KH 14 xã. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 48,1 triệu đồng/năm/KH 48 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,19%/KH 2%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3% vào cuối năm 2020…

Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ đã tích cực tham mưu, phối hợp với Thường trực HĐND huyện có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; tham mưu với lãnh đạo UBND huyện xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng, ban, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc của cơ quan hành chính nhà nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII)) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong đổi ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.  

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ UBND huyện Bố Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phan Tứ - Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác