TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2615

  • Tổng 1.809.055

Bố Trạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 31

Xem với cỡ chữ : A- A A+
  Chiều ngày 4/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 31 nhằm lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

    

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung vào chủ đề đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn... Từ đó, hội nghị lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo văn kiện; bảo đảm đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng; phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Hội nghị cũng thông qua tờ trình về việc phân bổ đại biểu dự đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở những góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Đại hội. Đặc biệt chú trọng xây dựng báo cáo chính trị, xin ý kiến đóng góp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành văn kiện vào đầu tháng 6/2020.

Hồng Thắm- Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác