TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 633

  • Tổng 2.230.591

Danh bạ hộp thư điện tử các cơ quan, đơn vị UBND xã, thị trấn huyện Bố Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ

KHỐI CÁC PHÒNG BAN

 

1

Văn phòng HĐND - UBND

vp.bt@quangbinh.gov.vn

2

Phòng Nội vụ

nv.bt@quangbinh.gov.vn

3

Phòng Văn hóa –Thông tin

vhtt.bt@quangbinh.gov.vn

4

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

ktht.bt@quangbinh.gov.vn

5

Phòng Tư pháp

tp.bt@quangbinh.gov.vn

6

Phòng LĐ –TB –XH

ldtbxh.bt@quangbinh.gov.vn

7

Phòng Tài nguyên môi trường

tnmt.bt@quangbinh.gov.vn

8

Phòng Tài chính – Kế hoạch

tckh.bt@quangbinh.gov.vn

9

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

nnptnt.bt@quangbinh.gov.vn

10

Phòng Y tế

yt.bt@quangbinh.gov.vn

11

Phòng Dân tộc

dt.bt@quangbinh.gov.vn

12

Thanh tra huyện

tt.bt@quangbinh.gov.vn

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

gddt.bt@quangbinh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ

 

1

BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

bqlda.bt@quangbinh.gov.vn

2

BQL các công trình công cộng

bqlctcc.bt@quangbinh.gov.vn

3

Trung tâm VHTTTT

ttvhtt.bt@quangbinh.gov.vn

4

Đài Truyền thanh

dpt.bt@quangbinh.gov.vn

5

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

tkn.bt@quangbinh.gov.vn

6

Hội chữ thập đỏ

hctd.bt@quangbinh.gov.vn

7

Hội người cao tuổi

hnct.bt@quangbinh.gov.vn

8

Hội người mù

hnm.bt@quangbinh.gov.vn

9

Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề

ttgddn.bt@quangbinh.gov.vn

10

TT Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế

tttvkstk.bt@quangbinh.gov.vn

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1

UBND Xã  Phúc Trạch

phuctrach.bt@quangbinh.gov.vn

2

UBND Xã Lâm Trạch

lamtrach.bt@quangbinh.gov.vn

3

UBND Xã Xuân Trạch

xuantrach.bt@quangbinh.gov.vn

4

UBND Xã Đại Trạch

daitrach.bt@quangbinh.gov.vn

5

UBND Xã Nam Trạch

namtrach.bt@quangbinh.gov.vn

6

UBND Xã Nhân Trạch

nhantrach.bt@quangbinh.gov.vn

7

UBND Xã Lý Trạch

lytrach.bt@quangbinh.gov.vn

8

UBND Xã Bắc Trạch

bactrach.bt@quangbinh.gov.vn

9

UBND Xã Thanh Trạch

thanhtrach.bt@quangbinh.gov.vn

10

UBND Xã Mỹ Trạch

mytrach.bt@quangbinh.gov.vn

11

UBND Xã Hạ Trạch

hatrach.bt@quangbinh.gov.vn

12

UBND Xã Hưng Trạch

hungtrach.bt@quangbinh.gov.vn

13

UBND Xã Liên Trạch

lientrach.bt@quangbinh.gov.vn

14

UBND Thị trấn Phong Nha

phongnha.bt@quangbinh.gov.vn

15

UBND Xã Cự Nẫm

cunam.bt@quangbinh.gov.vn

16

UBND Xã Sơn Lộc

sonloc.bt@quangbinh.gov.vn

17

UBND Xã Phú Định

phudinh.bt@quangbinh.gov.vn

18

UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung

viettrung.bt@quangbinh.gov.vn

19

UBND Thị trấn Hoàn Lão

hoanlao.bt@quangbinh.gov.vn

20

UBND Xã Trung Trạch

trungtrach.bt@quangbinh.gov.vn

21

UBND Xã Vạn Trạch

vantrach.bt@quangbinh.gov.vn

22

UBND Xã Hòa Trạch

hoatrach.bt@quangbinh.gov.vn

23

UBND Xã Tây Trạch

taytrach.bt@quangbinh.gov.vn

24

UBND Xã Đức Trạch

ductrach.bt@quangbinh.gov.vn

25

UBND Xã Đồng Trạch

dongtrach.bt@quangbinh.gov.vn

26

UBND Xã Hải Phú

haiphu.bt@quangbinh.gov.vn

27

UBND Xã Thượng Trạch

thuongtrach.bt@quangbinh.gov.vn

28

UBND Xã Tân Trạch

tantrach.bt@quangbinh.gov.vn

       

 Tải file về