TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 327

  • Tổng 2.316.677

Bố Trạch đẩy mạnh công tác Cải cách thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Xác định công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua huyện Bố Trạch đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huớng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch và chuyên nghiệp

    

Để công tác Cải cách hành chính thực sự đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Gắn cải cách hành chính với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân. Tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời luôn cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính và công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử UBND huyện Bố Trạch. Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa, một cửa liên thông từ xã đến huyện đã tiếp nhận được hơn 184.800 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 182.700 hồ sơ đạt gần 99%.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác