TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 752

  • Tổng 2.230.710

Bố Trạch đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xác định công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua huyện Bố Trạch đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huớng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch và chuyên nghiệp.

 

Để công tác Cải cách hành chính thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Gắn cải cách hành chính với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân. Thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả tuân thủ đầy đủ các quy định thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Trung tâm luôn cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính và công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử UBND huyện Bố Trạch. Bên cạnh đó việc đưa dự án dân chấm điểm M-Score  để nhân dân đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính đã tạo được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tiếp nhận được hơn 209.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được hơn 207.700 hồ sơ, được UBND Tỉnh công nhận nằm trong Nhóm tốt về chỉ số Cải cách hành chính.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

 

Các tin khác