TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2084

  • Tổng 8.571.631

Bố Trạch công bố Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 4/7, tại trụ sở UBND xã Thanh Trạch và Trung Trạch, huyện Bố Trạch đã tổ chức công bố Quyết định số 1231/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035.

Theo Quyết định, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 gồm: thị trấn Hoàn Lão, xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hải Phú, Đồng Trạch, Đức Trạch, Trung Trạch và Đại Trạch; Quy mô diện tích trên 11.388 ha, quy mô dân số dự kiến đến năm 2035 trên 93.000 người.

Mục tiêu, định hướng phát triển đô thị Hoàn Lão bằng quy hoạch điều chỉnh tổng thể, quy hoạch mở, nhằm xây dựng đô thị Hoàn Lão ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phát triển bền vững với biến đổi khí hậu, đảm bảo điều kiện sống an toàn cho người dân. Đồng thời phát triển thành đô thị hướng biển hiện đại, xanh, thông minh, có ngành dịch vụ, du lịch phát triển mạnh và là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của tỉnh Quảng Bình. Khu vực dự kiến nội thị gồm: thị trấn Hoàn Lão, xã Thanh Trạch, Hải Phú, Đồng Trạch, Đức Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch; khu vực ngoại thị là xã Bắc Trạch.

Thành Vinh - Đức Hải

Trung tâm VH-TT&TT Bố Trạch