TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 868

  • Tổng 1.689.916

Bố Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết Báo cáo viên Huyện ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/1, Trung tâm Chính trị huyện Bố Trạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự có các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy tại huyện; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; lãnh đạo và chuyên viên ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện.

Báo cáo viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 35 đồng chí, trong đó có 28 đồng chí là Bí thư các xã, thị trấn; 7 đồng chí là trưởng các ban, ngành của huyện. Bám sát tình hình chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội của huyện, các nội dung tiếp thu, hướng dẫn của cấp trên, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền viên cơ sở đã triển khai các nội dung và phương thức hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong năm 2021, đã tổ chức được 7 hội nghị cấp huyện cho 270 lượt người nghe; cấp xã tổ chức trên 140 lượt hội nghị với khoảng hơn 2.000 lượt người tham gia. Đã thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong năm 2022, đội ngũ báo cáo viên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Quỳnh Trang

Đài TT – TH Bố Trạch