TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 503

  • Tổng 1.874.552

Bố Trạch triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 7/1, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND huyện Bố Trạch đã ban hành kế hoạch hành động với các nội dung chỉ đạo cụ thể, phù hợp. Trong đó, ưu tiên thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện quyết liệt tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh và môi trường; triển khai quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng, ngân hàng; tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả vốn vay từ kênh Ngân hàng chính sách xã hội…

Ngoài ra, các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội cũng được UBND huyện đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thành Vinh - Đăng Khoa

Đài TT-TH Bố Trạch