TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 174

  • Tổng 2.316.524

Thông báo (Số: 1030 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới xã Cự Nẫm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới xã Cự Nẫm

Ngày 14/6/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp để rà soát, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới xã Cự Nẫm, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có Trưởng các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện; Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo UBND xã Cự Nẫm.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Cự Nẫm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại địa phương thời gian qua và các kiến nghị, đề xuất; các thành phần tham dự tham gia ý kiến, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Cự Nẫm đã tập trung chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, một số tiêu chí dự kiến hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Qua kết quả rà soát từng tiêu chí, hiện nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thuỷ lợi, hộ nghèo, tổ chức sản xuất. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng xã hoàn thành chương trình nông thôn mới năm 2018, sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân xã Cự Nẫm.

Để thực hiện đạt mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới năm 2018, UBND huyện yêu cầu:

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cự Nẫm

- Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt mục tiêu đẩy nhanh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị và sâu rộng đến tận địa bàn dân cư, tạo sự đồng thuận, chung tay để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo thực hiện từng phần hành công việc liên quan đến thực hiện chương trình nông thôn mới, trên cơ sở kết quả đạt được để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

2. UBND xã Cự Nẫm

- Tổ chức rà soát từng nội dung tiêu chí (49 chỉ tiêu của 19 tiêu chí) để xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng chỉ tiêu của các tiêu chí; phân công, phân việc rõ ràng, cụ thể gắn với chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý để phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các phòng, ban cấp huyện trong chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch UBND xã khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc cụ thể và có quyết tâm cao trong thực hiện xây dựng xã đạt nông thôn mới năm 2018.

- Tiếp tục làm tốt công tác phát triển quỹ đất để có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

- Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức rà soát danh mục, nhu cầu nguồn vốn đầu tư các hạng mục cơ sở vật phục vụ xây dựng tiêu chí nông thôn mới.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND xã thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để có sự chỉ đạo kịp thời.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Là cơ quan Thường trực giúp việc UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện, có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ thông tin về tình hình, tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Cự Nẫm, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Cự Nẫm thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới năm 2018 theo đúng quy định.

- Khẩn trương tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về điều chỉnh xã Cự Nẫm vào lộ trình xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND xã thực hiện hoàn thành Tiêu chí tổ chức sản xuất theo điều kiện thực tế tại địa phương. Phối hợp Phòng Tài chính- Kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Phối hợp, hướng dẫn UBND xã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng Tiêu chí giao thông và các tiêu chí liên quan đến ngành phụ trách, hướng dẫn chuyên môn. Trực tiếp phụ trách, theo dõi, đôn đốc UBND xã thực hiện hoàn thành Tiêu chí giao thông.

- Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ xây dựng tiêu chí nông thôn mới theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, thiết kế mẫu trong xây dựng nông thôn mới; quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND huyện để có sự chỉ đạo.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Trực tiếp làm việc với UBND xã Cự Nẫm để tổng hợp danh mục, nhu cầu nguồn vốn cụ thể các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ xây dựng tiêu chí nông thôn mới; hoàn thành, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/6/2018.

- Tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện bổ sung danh mục đầu tư Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học số 2 Cự Nẫm vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2018.

- Tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí mua sắm cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn xã Cự Nẫm phục vụ xây dựng Tiêu chí trường học.

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện hoàn thành Tiêu chí tổ chức sản xuất tại xã Cự Nẫm phục vụ xây dựng nông thôn mới.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh thực hiện các thủ tục liên quan đến phát triển quỹ đất, đấu giá QSD đất tại xã Cự Nẫm nhằm tăng nguồn thu, có nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ xây dựng xã nông thôn mới năm 2018.

Phối hợp UBND xã tiến hành rà soát, phát triển các quỹ đất có quy mô nhỏ, xen kẻ trong khu dân cư; quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ dân.

- Xem xét, xử lý các tồn đọng liên quan đến đất đai và thực hiện các kết luận sau thanh tra về đất đai tại xã Cự Nẫm theo đúng quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Cự Nẫm giải quyết dứt điểm việc giao cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý đối với diện tích đất lâm nghiệp của các lâm trường bàn giao địa phương quản lý theo đúng quy định.

7. Các phòng, ban ngành có liên quan

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên giải quyết các thủ tục, hồ sơ của UBND xã Cự Nẫm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

- Tăng cường trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn các nội dung công việc có liên quan đến ngành mình một cách có hiệu quả.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Tải về: