Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông báo (số 173/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021 
Xem tiếp
Thông báo (số: 51/VP-TCD) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 
Xem tiếp
Thông báo (Số:06-TB/VPHU) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 
Xem tiếp
Thông báo (số: 110/VP-TCD) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 
Xem tiếp
Thông báo (số: 104/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện tháng 01/2021 
Xem tiếp