Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
UBND huyện thông báo (số: 1087/TB-UBND) kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung hoc cơ sở năm 2020 
Xem tiếp
UBND huyện thông báo (số:999/TB-UBND) kết quả xét tuyển viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020 
Xem tiếp
UBND huyện thông báo (số:873/TB-UBND) thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên... 
Xem tiếp
UBND huyện thông báo tiếp tục thu hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 
Xem tiếp
UBND huyện thông báo tạm dừng thu hồ sơ ký dự tuyển viên chức Giáo viên năm 2020 
Xem tiếp