Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Quyết định (Số: 51 /QĐ-UBND) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát... 
Xem tiếp
Báo cáo (Số: 70/BC-UBND) Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2018 
Xem tiếp
Báo cáo(Số: 28 /BC-UBND) tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 
Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 
Xem tiếp
Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2018 
Xem tiếp