Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông báo (số: 168/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch) Tin mới
Xem tiếp
Thông báo (số: 167/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Bắc Trạch) 
Xem tiếp
Thông báo (số: 163/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Vạn Trạch) 
Xem tiếp
Thông báo (số: 161/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch) 
Xem tiếp
Thông báo (số: 159/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Mỹ Trạch) 
Xem tiếp