Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh bạ hộp thư điện tử các cơ quan, đơn vị UBND xã, thị trấn huyện Bố Trạch 

DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ HỘP THƯ

KHỐI CÁC PHÒNG BAN

 

1

Văn phòng HĐND - UBND

vp.bt@quangbinh.gov.vn

2

Phòng Nội vụ

nv.bt@quangbinh.gov.vn

3

Phòng Văn hóa –Thông tin

vhtt.bt@quangbinh.gov.vn

4

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

ktht.bt@quangbinh.gov.vn

5

Phòng Tư pháp

tp.bt@quangbinh.gov.vn

6

Phòng LĐ –TB –XH

ldtbxh.bt@quangbinh.gov.vn

7

Phòng Tài nguyên môi trường

tnmt.bt@quangbinh.gov.vn

8

Phòng Tài chính – Kế hoạch

tckh.bt@quangbinh.gov.vn

9

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

nnptnt.bt@quangbinh.gov.vn

10

Phòng Y tế

yt.bt@quangbinh.gov.vn

11

Phòng Dân tộc

dt.bt@quangbinh.gov.vn

12

Thanh tra huyện

tt.bt@quangbinh.gov.vn

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo

gddt.bt@quangbinh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ

 

1

BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất

bqlda.bt@quangbinh.gov.vn

2

BQL các công trình công cộng

bqlctcc.bt@quangbinh.gov.vn

3

Trung tâm VHTTTT

ttvhtt.bt@quangbinh.gov.vn

4

Đài Truyền thanh

dpt.bt@quangbinh.gov.vn

5

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

tkn.bt@quangbinh.gov.vn

6

Hội chữ thập đỏ

hctd.bt@quangbinh.gov.vn

7

Hội người cao tuổi

hnct.bt@quangbinh.gov.vn

8

Hội người mù

hnm.bt@quangbinh.gov.vn

9

Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề

ttgddn.bt@quangbinh.gov.vn

10

TT Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế

tttvkstk.bt@quangbinh.gov.vn

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

1

UBND Xã  Phúc Trạch

phuctrach.bt@quangbinh.gov.vn

2

UBND Xã Lâm Trạch

lamtrach.bt@quangbinh.gov.vn

3

UBND Xã Xuân Trạch

xuantrach.bt@quangbinh.gov.vn

4

UBND Xã Đại Trạch

daitrach.bt@quangbinh.gov.vn

5

UBND Xã Nam Trạch

namtrach.bt@quangbinh.gov.vn

6

UBND Xã Nhân Trạch

nhantrach.bt@quangbinh.gov.vn

7

UBND Xã Lý Trạch

lytrach.bt@quangbinh.gov.vn

8

UBND Xã Bắc Trạch

bactrach.bt@quangbinh.gov.vn

9

UBND Xã Thanh Trạch

thanhtrach.bt@quangbinh.gov.vn

10

UBND Xã Mỹ Trạch

mytrach.bt@quangbinh.gov.vn

11

UBND Xã Hạ Trạch

hatrach.bt@quangbinh.gov.vn

12

UBND Xã Hưng Trạch

hungtrach.bt@quangbinh.gov.vn

13

UBND Xã Liên Trạch

lientrach.bt@quangbinh.gov.vn

14

UBND Thị trấn Phong Nha

phongnha.bt@quangbinh.gov.vn

15

UBND Xã Cự Nẫm

cunam.bt@quangbinh.gov.vn

16

UBND Xã Sơn Lộc

sonloc.bt@quangbinh.gov.vn

17

UBND Xã Phú Định

phudinh.bt@quangbinh.gov.vn

18

UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung

viettrung.bt@quangbinh.gov.vn

19

UBND Thị trấn Hoàn Lão

hoanlao.bt@quangbinh.gov.vn

20

UBND Xã Trung Trạch

trungtrach.bt@quangbinh.gov.vn

21

UBND Xã Vạn Trạch

vantrach.bt@quangbinh.gov.vn

22

UBND Xã Hòa Trạch

hoatrach.bt@quangbinh.gov.vn

23

UBND Xã Tây Trạch

taytrach.bt@quangbinh.gov.vn

24

UBND Xã Đức Trạch

ductrach.bt@quangbinh.gov.vn

25

UBND Xã Đồng Trạch

dongtrach.bt@quangbinh.gov.vn

26

UBND Xã Hải Phú

haiphu.bt@quangbinh.gov.vn

27

UBND Xã Thượng Trạch

thuongtrach.bt@quangbinh.gov.vn

28

UBND Xã Tân Trạch

tantrach.bt@quangbinh.gov.vn

       

 Tải file về

[Trở về]