Thông báo (số 1659/TB-UBND) về việc công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19
TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Chương trình (Số: 71/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2021 
Xem tiếp
Chương trình (Số: 197/CTr-UBND) Công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018 
Xem tiếp
Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021, định... 
Xem tiếp
Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020 
Xem tiếp
Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Trạch và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020 
Xem tiếp