TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
WEBSITE SỞ NGÀNH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Các xã, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch 

1. Thị trấn Hoàn Lão

Hoàn Lão  thị trấn huyện lỵ của huyện Bố Trạch, được thành lập năm 1986 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Trung Trạch, Đại Trạch và Tây Trạch. Thị trấn Hoàn Lão cách thành phố Đồng Hới khoảng 13 km về phía Bắc và cách di sản thiên nhiên thế giới UNESCO Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 30 km về phía Đông. Thị trấn Hoàn Lão có diện tích đất tự nhiên 5,42 km²; dân số năm 2012 là 7.372 người, mật độ dân số 1.360,1 người/km².

Thị trấn Hoàn Lão nằm ở phía đông của huyện Bố Trạch. Phía Đông giáp xã Trung Trạch; phía Nam giáp các xã Trung Trạch và Đại Trạch; phía Tây giáp các xã Đại Trạch, Tây Trạch và Hoàn Trạch; phía Bắc giáp các xã Đồng Trạch và Trung Trạch.

2. Thị trấn Nông trường Việt Trung

Nông Trường Việt Trung là một thị trấn thuộc huyện Bố Trạch. Tiền thân gồm: nông trường Phú Quý được thành lập vào cuối năm 1956, nông trường quân đội Sen Bàng thành lập tháng 7-1957 và trại chăn nuôi Thuận Đức thành lập tháng 2-1959. Ngày 1-1-1960, Chính phủ quyết định nhập 3 đơn vị trên vào một và lấy tên chung là Nông trường Việt Trung.

Thị trấn Nông Trường Việt Trung có diện tích đất tự nhiên 86,04 km², dân số năm 2012 là 9.834 người, mật độ dân số đạt 114,3 người/km². Phía Bắc giáp xã Phú Định, Tây Trạch  Nam Trạch; phía Nam giáp Lâm trường Ba Rền và phường Đồng Sơn, phía Đông giáp phường Thuận Đức và phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới); phía Tây nông trường Việt Trung dựa vào dãy Trường Sơn.

3. Xã Bắc Trạch

Xã Bắc Trạch có diện tích đất tự nhiên 17,26 km²; dân số năm 2012 là 6.183 người, mật độ dân số 358,2 người/km².

Xã Bắc Trạch nằm ở phía Bắc của huyện Bố Trạch; phía Đông giáp xã Thanh Trạch, phía Nam giáp xã Sơn Lộc, phía Tây giáp xã Hạ Trạch và phía Bắc giáp sông Gianh.

4. Xã Thanh Trạch

Thanh Trạch là một  miền biển của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 24,39 km², dân số năm 2012 là 13.969 người, mật độ dân số 572,7 người/ km².

Xã Thanh Trạch giáp Biển Đông ở phía Đông, phía Nam giáp các xã Phú Trạch và Sơn Lộc, phía Đông Nam giáp xã Hải Trạch, phía Tây và Tây Bắc giáp xã Bắc Trạch, phía Bắc giáp sông Gianh.

5. Xã Mỹ Trạch

Xã Mỹ Trạch là một xã bãi ngang cồn bãi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 9,4 km², dân số năm 2012 là 3.521 người, mật độ dân số 374,6 người/km².

Xã Mỹ Trạch giáp xã Hạ Trạch ở phía Đông, xã Liên Trạch ở phía Nam, phía Tây và phía Bắc giáp với huyện Quảng Trạch.

6. Xã Hạ Trạch

Xã Hạ Trạch có diện tích đất tự nhiên 17,86 km², dân số năm 2012 là 4.378 người, mật độ dân số 245,1 người/km².

Xã Hạ Trạch giáp xã Bắc Trạch ở phía Đông, xã Mỹ Trạch và xã Liên Trạch ở phía Tây, xã Cự Nẫm ở phía Nam và xã Sơn Lộc ở phía Đông Nam.

7. Xã Sơn Trạch

Xã Sơn Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 101,39 km², dân số năm 2012 là 10.702 người, mật độ dân số 105,6 người/ km².

Xã Sơn Trạch giáp xã Phúc Trạch ở phía Bắc và Tây Bắc, xã Thượng Trạch ở phía Tây, xã Tân Trạch ở phía Nam, xã Hưng Trạch ở phía Đông. Sơn Trạch là đầu nguồn của sông Son (một nhánh của sông Gianh) chảy ra từ động Phong Nha.

8. Xã Hưng Trạch

Hưng Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 95,15 km², dân số năm 2012 là 11.177 người, mật độ dân số 117,5 người/km².

Xã Hưng Trạch giáp xã Cự Nẫm ở phía Đông Bắc, xã Liên Trạch ở phía Bắc, xã Phúc Trạch ở phía Tây Bắc, xã Sơn Trạch ở phía Tây Nam, xã Tân Trạch ở phía Nam và xã Phú Định ở phía Đông Nam. Phía bắc Hưng Trạch có con sông Son (nhánh của sông Gianh) từ hướng Tây (động Phong Nha - xã Sơn Trạch) chảy qua. 

9. Xã Liên Trạch

Liên Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 27,81 km², dân số năm 2012 là 3.828 người, mật độ dân số 137,6 người/km².

Xã Liên Trạch nằm ở phía Bắc huyện Bố Trạch, giáp xã Lâm Trạch phía Tây Bắc, xã Phúc Trạch phía Tây Nam, xã Hưng Trạch phía Nam, xã Cự Nẫm phía Đông Nam và xã Mỹ Trạch phía Đông.

10. Xã Cự Nẫm

Cự Nẫm có diện tích đất tự nhiên 32,82 km², dân số năm 2012 là 6.994 người, mật độ dân số 213,1 người/km².

Xã Cự Nẫm giáp các xã Hạ Trạch ở phía Đông Bắc, xã Liên Trạch phía Tây Bắc, phía Tây giáp xã Hưng Trạch, phía Nam giáp xã Phú Định, phía Đông giáp các xã Vạn Trạch ở phía Đông Nam, xã Sơn Lộc ở phía Đông.

11. Xã Phúc Trạch

Phúc Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 60,22 km², dân số năm 2012 là 10.812 người, mật độ dân số 179,5 người/ km².

Xã Phúc Trạch giáp xã Lâm Trạch ở phía Bắc, xã Xuân Trạch ở phía Tây Bắc, xã Thượng Trạch ở phía Tây Nam, xã Sơn Trạch ở phía Nam, xã Hưng Trạch ở phía Đông Nam và xã Liên Trạch ở phía Đông Bắc.

12. Xã Lâm Trạch

Lâm Trạch là một xã miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 27,94 km², dân số năm 2012 là 3.648 người, mật độ dân số đạt 130,6 người/km².

Xã Lâm Trạch nằm ở rìa phía Bắc huyện Bố Trạch, giáp các xã Liên Trạch ở phía Đông, Phúc Trạch ở phía Nam, Xuân Trạch ở phía Tây, phía Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

13. Xã Xuân Trạch

Xuân Trạch là một  miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 177,17 km², dân số năm 2012 là 5.771 người, mật độ dân số 32,6 người/ km².

Xã Xuân Trạch giáp các xã Phúc Trạch, xã Lâm Trạch ở phía Đông, giáp xã Thượng Trạch ở phía Nam và giáp với huyện Tuyên Hóa ở phía Tây và phía Bắc.

14. Xã Tây Trạch

Xã Tây Trạch có diện tích đất tự nhiên 27,31 km², dân số năm 2012 là 4.965 người, mật độ dân số 181,8 người/km².

Xã Tây Trạch giáp với thị trấn Hoàn Lão ở phía Đông, xã Vạn Trạch ở phía Bắc, xã Phú Định ở phía Tây Bắc, xã Hoàn Trạch ở phía Đông Bắc, thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Tây Nam, giáp với xã Đại Trạch và Hòa Trạch ở phía Đông Nam.

15. Xã Hòa Trạch

Xã Hoà Trạch có diện tích đất tự nhiên 22,00 km², dân số năm 2012 là 4.485 người, mật độ dân số 203,9 người/km².

Xã Hòa Trạch giáp xã Đại Trạch ở phía Đông, thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Tây Nam, xã Tây Trạch ở phía Bắc và Tây Bắc và với xã Nam Trạch ở phía Đông Nam.

16. Xã Hoàn Trạch

Xã Hoàn Trạch có diện tích đất tự nhiên 7,71 km², dân số năm 2012 là 3.574 người, mật độ dân số 463,6 người/km².

Xã Hoàn Trạch giáp với các xã Đồng Trạch ở phía Bắc, xã Vạn Trạch ở phía Tây, xã Tây Trạch ở phía Tây Nam, thị trấn Hoàn Lão ở phía Đông Nam và xã Phú Trạch ở phía Bắc.

17. Xã Vạn Trạch

Vạn Trạch có diện tích đất tự nhiên 27,44 km², dân số năm 2012 là 6.296 người, mật độ dân số 229,4 người/ km².

Xã Vạn Trạch phía Đông giáp xã Hoàn Trạch, phía Nam giáp các xã Tây Trạch và Phú Định, phía Tây giáp xã Cự Nẫm, phía Bắc giáp các xã Sơn Lộc và Phú Trạch

18. Xã Đại Trạch

Đại Trạch có diện tích đất tự nhiên 24,84 km², dân số năm 2012 là 8.342 người, mật độ dân số 335,8 người/km².

Xã Đại Trạch phía Nam giáp với xã Nam Trạch, phía Đông Nam giáp với các xã Lý Trạch, Nhân Trạch, phía Đông giáp Biển Đông, phía Bắc giáp với thị trấn Hoàn Lão, phía Đông Bắc giáp với xã Trung Trạch, phía Tây giáp với xã Hòa Trạch.

19. Xã Nam Trạch

Xã Nam Trạch có diện tích đất tự nhiên 9,16 km²; dân số năm 2012 là 3.040 người, mật độ dân số 158,7 người/km².

Xã Nam Trạch giáp xã Lý Trạch ở phía Đông và Đông Nam, xã Hòa Trạch ở phía Tây Bắc, xã Đại Trạch ở phía Bắc và với thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Tây Nam.

20. Xã Nhân Trạch

Nhân Trạch là một  miền biển, vùng bãi ngang cồn bãi của huyện Bố Trạch, diện tích đất tự nhiên 2,44 km²; dân số năm 2012 là 9.278 người, mật độ dân số 3.802,5 người/ km².

Xã Nhân Trạch giáp xã Đại Trạch và Lý Trạch ở phía Tây, xã Đại Trạch ở phía Bắc, xã Lý Trạch ở phía Nam, và giáp với Biển Đông ở phía Đông.

21. Xã Lý Trạch

Xã Lý Trạch có diện tích đất tự nhiên 21,78 km²; dân số năm 2012 là 4.383 người, mật độ dân số 201,2 người/km².

Xã Lý Trạch giáp các xã Đại Trach, Nam Trạch ở phía Bắc, với xã Nhân Trạch và Biển Đông ở phía Đông, xã Nam Trạch ở phía Tây Bắc, thị trấn Nông trường Việt Trung ở phía Đông Nam và phía Nam giáp với thành phố Đồng Hới.

22. Xã Phú Trạch

Phú Trạch là một  thuộc vùng bãi ngang cồn bãi của huyện Bố Trạch; có diện tích đất tự nhiên 13,19 km², dân số năm 2012 là 3.781 người, mật độ dân số 286,7 người/km².

Xã Phú Trạch phía Đông giáp xã Hải Trạch, phía Đông Nam giáp xã Đồng Trạch, phía Nam giáp các xã Vạn Trạch và Hoàn Trạch, phía Tây giáp xã Sơn Lộc và phía Bắc giáp xã Thanh Trạch.

23. Xã Hải Trạch

Hải Trạch là một  miền biển của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 1,98 km², dân số năm 2012 là 8.617 người, mật độ dân số 4.352,0 người/km².

Xã Hải Trạch giáp xã Phú Trạch ở phía Tây, xã Thanh Trạch ở phía Tây Bắc, xã Đồng Trạch và xã Đức Trạch ở phía Nam, phía Đông Bắc giáp với biển Đông.

24. Xã Đức Trạch

Đức Trạch là một xã miền biển của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 2,50 km² và dân số năm 2012 là 7.136 người, mật độ dân số 2.854,4 người/km².

Xã Đức Trạch cách thị trấn Hoàn Lão khoảng 4 km về phía Đông Bắc. Phía Bắc giáp xã Hải Trạch, phía Tây giáp xã Đồng Trạch, phía Nam giáp xã Trung Trạch và phía Đông giáp biển Đông.

25. Xã Đồng Trạch

Xã Đồng Trạch có diện tích đất tự nhiên 6,46 km²; dân số năm 2012 là 5.598 người, mật độ dân số 866,6 người/km².

Xã Đồng Trạch giáp xã Đức Trạch ở phía Đông và Đông Bắc, xã Hoàn Trạch ở phía Tây và Tây Nam, xã Phú Trạch ở phía Tây Bắc, thị trấn Hoàn Lão, xã Trung Trạch ở phía Đông Nam và xã Hải Trạch ở phía Bắc.

26. Xã Phú Định

Phú Định là một  miền núi của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 153,60 km², dân số năm 2012 là 2.736 người, mật độ dân số 17,8 người/km².

Xã Phú Định giáp thị trấn Nông trường Việt Trung và xã Tây Trạch ở phía Đông, xã Vạn Trạch và xã Cự Nẫm ở phía Bắc, xã Hưng Trạch và Tân Trạch ở phía Tây và phía Nam giáp huyện Quảng Ninh.

27. Xã Sơn Lộc

Xã Sơn Lộc có diện tích đất tự nhiên 11,73 km²; dân số năm 2012 là 2.144 người, mật độ dân số 182,8 người/km².

Xã Sơn Lộc giáp xã Hạ Trạch, Bắc Trạch và Thanh Trạch ở phía Bắc, xã Cự Nẫm ở phía Tây, xã Vạn Trạch ở phía Nam và xã Phú Trạch ở phía Đông, Đông Bắc.

28. Xã Trung Trạch

Xã Trung Trạch có diện tích đất tự nhiên 10,63 km², dân số năm 2012 là 5.052 người, mật độ dân số 475,3 người/ km². 

Xã Trung Trạch giáp xã Đức Trạch ở phía Bắc, xã Đại Trạch ở phía Nam, xã Đồng Trạch ở phía Tây Bắc, thị trấn Hoàn Lão ở phía Tây và giáp Biển Đông ở phía Đông.

29. Xã Tân Trạch

Tân Trạch là một  miền núi rẻo cao của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 362,81 km², dân số năm 2012 là 380 người, mật độ dân số 1,0 người/ km².

Xã Tân Trạch giáp xã Phú Định ở phía Đông, xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch ở phía Bắc, xã Thượng Trạch ở phía Tây và Tây Nam, và giáp với huyện Quảng Ninh ở phía Đông Nam.

30. Xã Thượng Trạch

Thượng Trạch là một  miền núi rẻo cao của huyện Bố Trạch, có diện tích đất tự nhiên 725,72 km²; dân số năm 2012 là 2.359 người, mật độ dân số 3,3 người/ km².

Xã Thượng Trạch giáp các xã Phúc Trạch, Sơn Trạch và Tân Trạch ở phía Đông, xã Xuân Trạch ở phía Bắc, phía Tây Bắc giáp với huyện Minh Hóa, phía Nam giáp huyện Quảng Ninh và phía Tây giáp với nước bạn Lào.

[Trở về]